Sluitingsdata in 2019

Wegens bijscholing en vakanties is de praktijk gesloten op onderstaande data:

sluitingsdata 2019
  • Vrijdag 18 januari vanaf 13:00 uur
  • Vrijdag 1 februari de hele dag
  • Dinsdag 5 februari vanaf 14:00 uur
  • Donderdag 7 februari de hele dag
  • Vrijdag 15 maart de hele dag
  • Vrijdag 22 maart de hele dag
  • Dinsdag 26 maart vanaf 14:00 uur
  • Week 16 vakantie
  • Donderdag 9 mei de hele dag
  • Week 26, 27 en 28 vakantie

Voetreflex Therapie Vergoedingen 2019

Onderstaande treft u de zorgverzekeraars aan die in 2019 de voetreflex behandelingen (deels) vergoeden.

Pedicure Friesland / Marianne Mijdam is beroepslid bij de Bond van Europese Reflexologen (B.E.R.) 

LET OP! De vergoeding is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u (als verzekerde) heeft afgesloten bij uw verzekeringsmaatschappij.

De BER streeft naar een brede erkenning van de voetreflexologie als complementaire geneeswijze. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen kwaliteitseisen en de BER tracht daaraan, binnen de mogelijkheden, te voldoen.

Zorgverzekeraars 2019

De volgende zorgverzekeraars hebben de BER voor 2019 opgenomen in het overzicht van alternatieve en complementaire geneeswijzen:

DISCLAIMER: De BER kan geen enkele garantie geven inzake de juistheid of bijwerkingen van bovengenoemde informatie, omdat wij afhankelijk zijn van externe informatiebronnen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. Alleen de behandelingen van onze beroepsleden van de BER worden vergoed. Voor meer informatie kijk op deze pagina van de BER: zorgverzekeraars

Verslag bijscholingen

1 oktober 2016 Engels talig congres bij de Medische Voet.

Een geweldig congres gehad met interessante lezingen. Veel geleerd over voetaandoeningen bij oncologie patiënten en operaties die mogelijk zijn aan nagels(om b.v. ingroei te verhelpen en waarom dit vaak mis gaat met de technieken die in Nederland gebruikt worden) en voeten (om b.v. zwikken te voorkomen)

Deze werden verzorgd door;
– prof. Mario Lacouture, onco-dermatoloog van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center uit Amerika https://www.mskcc.org/ ; Dermato-oncology,
– prof. Eckart Haneke, uit Wenen Oostenrijk: foot deformation and toenail disease en
collaboration of the podologist and dermatological nail surgeon
– prof. Mark Tagoe, van het Tagoe podiatry Hospital uit Londen; Podiatry

– Prof. Mario Lacouture, onco-dermatoloog
(Dermato-oncology)
Volgens Mario Lacouture is de voet bij de behandeling van kanker een van de meest aangedane lichaamsdelen, omdat deze constant wordt onderworpen aan druk en wrijving. Een van de bijwerkingen is bijvoorbeeld nageltoxiciteit, wat gepaard kan gaan met onychomycose, onycholyse, paronychia en broze nagels. Daarnaast treedt aan de huid van de voet vaak jeukende of pijnlijke uitslag op. Ook kunnen blaren, ulcera of neuropathie ontstaan. Al deze bijwerkingen kunnen de mobiliteit en de ADL (Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen) nadelig beïnvloeden. In het ergste geval kunnen zij aanleiding zijn voor het onderbreken of stopzetten van levensreddende kankerbehandelingen.
Bijwerkingen aan de voeten komen bij veel kankerpatiënten voor. Toch bestaat hier maar weinig gespecialiseerde aandacht en zorg voor van voetzorgverleners. Daardoor is er sprake van onderrapportage en ondermaatse behandeling van bijwerkingen aan de voeten. Als gevolg hiervan vermindert niet alleen de kwaliteit van leven, maar ontstaan ook belemmeringen voor een doelmatige behandeling van kanker.
Meer aandacht voor voetproblemen bij kankerpatiënten zal ertoe leiden dat deze de kwaliteit van leven minder nadelig beïnvloeden. Dit vergroot de doelmatigheid van kankerbehandelingen en dat legt de basis voor een langer en beter leven van miljoenen patiënten.

Prof. Eckart Haneke, nagelchirurg (Nailsurgery)

Professor Haneke zal uitgebreid ingaan op diverse nagelpathologieën met beeldmateriaal. Teennagels zijn voor Medisch Pedicures en podologen een belangrijk thema, maar ook dermatologen, orthopeden en chirurgen hebben er veel mee te maken. Vooral dermatologen zijn zich er niet altijd van bewust dat voet- en gangmechanismen belangrijke factoren zijn voor de gezonde groei van een teennagel. Anders gezegd: als een verkeerde stand van de voet niet wordt gecorrigeerd, is het onmogelijk de veranderingen van de teennagel effectief te behandelen. De huid- en nagel van de voet moeten niet worden gezien als geïsoleerde delen, maar in samenhang met het spier- en skelet systeem. Professor Haneke maakt verder duidelijk dat nagelveranderingen vaak het gevolg zijn van een voetdeformiteit. Hij zal tijdens zijn presentatie voorbeelden geven en ter discussie brengen wat de voetzorgverlener kan bijdragen in het gehele proces en daarmee bedoelt hij in samenwerking met de specialist!

– Prof. Mark Tagoe, orthopedisch chirurg (Podiatry)

http://www.demedischevoet.nl/congressen/voetcongres-eng

13 oktober 2016 EHBO, reanimatie en AED diploma behaald.

Hopelijk hoef ik de kennis die ik voor het behalen van dit diploma heb geleerd, nooit in praktijk te brengen. Maar beter mee verlegen dan om verlegen!